Mom engaging with child with Lovevery plaything

De belofte van Lovevery is geworteld in onze toewijding aan gezinnen.

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig naar de wereld. Je baby kan bijvoorbeeld verbaasd opkijken wanneer er wind in zijn of haar gezicht waait, of gebiologeerd naar donkere takken tegen een lichte hemel kijken. Peuters vinden het fascinerend om insecten over de stoep te zien lopen, of naar de maan te wijzen en ‘maan’ te zeggen.

Het is een zorg die elke ouder zal herkennen: “blijft dit alles wel bestaan voor mijn kind?”.

De verantwoordelijkheid van goed voor onze aarde zorgen kan overweldigend en zwaar zijn. Daarom hebben we bij Lovevery gerichte tijd en middelen toegewijd aan dit belangrijke vraagstuk.

Deze missie van Lovevery komt voort uit onze toewijding aan gezinnen. Net zoals jij willen wij de aarde die we gekregen hebben gezond houden en doorgeven aan onze kinderen. Daarin nemen we onze verantwoordelijkheid als bedrijf zeer serieus, en we weten dat we dat ook altijd moeten blijven doen.

Er zijn nog veel stappen te zetten, maar het belangrijkste voor ons is dat we erop kunnen vertrouwen dat we alles doen wat we kunnen.

The Lovevery Commitment is grounded in our commitment to families. 

Children are instinctively curious about the natural world. You may notice your baby startle when the wind blows across their face, or see them staring up at dark branches against a light sky. Toddlers love to watch insects crawling across the pavement or point at the moon and say its name. 

So it’s hard not to worry: “will this always be here for them?”

The responsibility of taking care of the planet can feel overwhelming and hard, which is why we have dedicated significant time and resources to this problem. 

The Lovevery Commitment is grounded in our commitment to families. Just like you, we want to preserve what we’ve been given and pass it down to our children. We take our responsibility as a company seriously, and we know this work will always be in front of us.

We have a long way to go. Ultimately, we need to be confident that we’ve done everything we can.

Duurzaamheid


Onze Duurzaamheidsdoelen

Voor 2023: Alles wat we maken gaat zo lang mogelijk mee en kan aangevuld of vervangen worden, zodat er nog meer gezinnen plezier van kunnen hebben.

Wat dit betekent:

Kun je dat laatste puzzelstukje nergens meer vinden? Geen probleem. Onze missie is om producten van de hoogste kwaliteit te maken die generaties lang meegaan. We ontwikkelen ook een platform waar onze Europese klanten gebruikt speelgoed een nieuw leven kunnen geven.

Zo gaan we dit aanpakken

Voor 2025: 90% van de materialen in onze producten en ons verpakkingsmateriaal is biobased of gerecycled materiaal dat door een onafhankelijke partij geverifieerd is.

Wat dit betekent:

Als het gaat om milieu-impact worden niet alle materialen op een vergelijkbare manier vervaardigd. We gebruiken al milieuvriendelijkere materialen zoals FSC-gecertificeerd hout, biologisch katoen, en biobased plastic. Door materiaalinnovaties en nieuwe technologieën kunnen we hierin in de toekomst nog grotere stappen zetten.

Zo gaan we dit aanpakken

Voor 2030: Op ieder punt van onze toeleveringsketen klimaatneutraal zijn (en écht begrijpen wat dit inhoudt).

Wat dit betekent:

Dit is een belangrijke: voor ons is ‘klimaatneutraal’ een belofte. We weten dat ieder productonderdeel, iedere verzending, en iedere handeling uitstoot veroorzaakt – alles wat we doen laat immers een voetafdruk achter op de aarde. Het is een enorme uitdaging om de negatieve gevolgen van onze impact op het milieu volledig te elimineren, en we weten dat de weg ernaartoe een uitdaging zal zijn. We gaan er samen met onze leveranciers voor zorgen dat we hernieuwbare energie gebruiken, onze transportuitstoot verlagen, en alleen onze uitstoot compenseren als er geen andere opties meer zijn.

Zo gaan we dit aanpakken

Continu: Anderen inspireren om ook vragen te stellen, te leren, en actie te ondernemen.

Wat dit betekent:

In dit verduurzamingsproces stellen we veel vragen, en leren we nog meer. ‘Duurzaam leven’ kan overweldigend groot aanvoelen, net zoals het in het begin overweldigend voelde om ons te verdiepen in de hersenontwikkeling van kinderen. Maar we weten dat we met de juiste onderzoeken, experts, en een positieve aanpak ongelooflijk veel voortgang kunnen boeken, en dat we onze community en de sector met onze reis kunnen inspireren.

Zo gaan we dit aanpakken

Sustainability

Our Goals

By 2023: All Lovevery products and packaging have a circular solution for waste diversion and natural resource conservation.

By 2025: 90% of the materials used in our products and packaging are made from renewable, biobased, or recycled materials that are verified by third parties.

By 2023: Ensure everything we make has the longest life possible—so it can be passed on to another family or made complete again.

What that means: Can’t find that missing puzzle piece? No problem: we’re committed to building the best quality products that will last generations (and replacing those lost pieces in the process). We will also create a second-hand marketplace for families.

How we’ll get there

By 2025: 90% of the materials used in our products and packaging are made from renewable, biobased, or recycled materials that are verified by third parties.

What that means: When it comes to their impact on the environment, not all materials are created equal. We already use eco-conscious materials like FSC-certified wood, organic cotton, and bio-based plastic. Material innovation and new technology will help us do even better.

How we’ll get there

By 2030: Achieve net zero carbon in every possible part of our supply chain (and truly understand what that means).

What that means: This is a big one: for us, “net zero” is a real promise. We know that every product piece, shipment, and employee action results in a carbon emission; everything we do leaves a footprint on the planet. Eliminating the negative effects of our environmental impact is a serious undertaking, and we know we have our work cut out for us. We’ll work with our suppliers to use renewable energy, reduce our transportation emissions, and only rely on offsets when we’ve exhausted all other solutions.

How we’ll get there

Ongoing: Inspire others to join us in asking questions, learning, and taking action.

What that means: We’re asking a lot of questions—and learning so much—as we make these commitments. “Living sustainably” can feel overwhelming, in the same way that understanding children’s brain development felt overwhelming at first. Yet we know that with the right research, experts, and positive approach, we can make incredible progress—and inspire our community and industry in the process.

How we’ll get there

Lovevery is a Certified B Corporation™

Certified B Corporations meet the highest standards of verified social and environmental performance, transparency, and accountability.

Read More

Lovevery is een gecertificeerde B Corporation™


‘Beneficial Corporations’, oftewel B Corps, voldoen aan de hoogste standaarden

als het gaat om sociaal en duurzaam ondernemen, transparantie,

en verantwoordelijkheid.

Lovevery’s

Sustainability

Work So Far

De duurzaamheidsreis van Lovevery tot nu toe


De cijfers


By the Numbers

33%

Minder afval van verpakkingsmateriaal

100%

FSC-gecertificeerd, duurzaam

gewonnen hout in onze producten


115 megawatts

Hernieuwbare energie geïnvesteerd in het Green Power Program om 100% hernieuwbare energie te kunnen realiseren op ons hoofdkantoor.

Dit staat gelijk aan:

110 ton CO2 die niet in de atmosfeer terechtkomt

De uitstoot van broeikasgassen van 23,9 auto’s gedurende één jaar

De uitstoot die 1.816 nieuw geplante bomen in 10 jaar opslaan

297 megawatts

Elektriciteit gecompenseerd door te investeren in 297 megawatt windkracht.


Dit staat gelijk aan:

De uitstoot van broeikasgassen van 45,8 auto’s gedurende één jaar

De uitstoot die 3.480 nieuw geplante bomen in 10 jaar opslaan

115 megawatts

Renewable energy invested into the Idaho Power Green Power Program (Solar4RSchools) to have 100% renewable energy in our Idaho office space.

That's equivalent to:

Avoiding 110 metric tons of CO2 being emitted into the atmosphere

Greenhouse gas emissions from 23.9 passenger vehicles driven for one year

Carbon sequestered by 1,816 tree seedlings grown for 10 years

11,129

Metric tons of carbon offset from our supply chain in January 2019-July 2021.

That's equivalent to:

Greenhouse gas emissions from 2,420 passenger vehicles driven for one year

Carbon sequestered by 13,635 acres of U.S. forests in one year

297 megawatts

Electricity offset by investments in 297 megawatts of wind power.

That's equivalent to:

Greenhouse gas emissions from 45.8 passenger vehicles driven for one year

Carbon sequestered by 3,480 tree seedlings grown for 10 years

115 megawatts

Renewable energy invested into the Idaho Power Green Power Program (Solar4RSchools) to have 100% renewable energy in our Idaho office space.

That's equivalent to:

Avoiding 110 metric tons of CO2 being emitted into the atmosphere

Greenhouse gas emissions from 23.9 passenger vehicles driven for one year

Carbon sequestered by 1,816 tree seedlings grown for 10 years

11,129

Ton gecompenseerde uitstoot van onze toeleveringsketen in 2019-2021. 


Dit staat gelijk aan:

De uitstoot van broeikasgassen van 878 auto’s gedurende één jaar

De uitstoot die 67.166 nieuw geplante bomen in 10 jaar opslaan

Our Offsets at Work

BioLite Improved Stove Program in Uganda

In partnership with 3Degrees

We invest in distributing BioLite HomeStove to Ugandan households to reduce toxic pollutant emissions by 90%. The project also decreases deforestation by reducing reliance on wood for fuel.

Preventing Amazonian Deforestation in Brazil

In partnership with Flexport.org

We invest in the protection of 500,000 acres of tropical rainforest. Clear-cutting this region would have resulted in 12.5 million tons of CO2 emissions.

De initiatieven die we steunen


Het BioLite fornuisprogramma in Oeganda

In samenwerking met 3Degrees

We investeren in de distributie van BioLite HomeStove fornuizen aan Oegandese huishoudens om giftige en vervuilende uitstoot met 90% te verlagen. Dit project draagt ook bij aan het verminderen van ontbossing, omdat er minder hout nodig is om te kunnen koken.

Ontbossing in de Amazone in Brazilië

In samenwerking met Flexport.org

We investeren in de bescherming van 202.342 hectare tropisch regenwoud. Als dit gebied volledig was gekapt, had dat zo’n 12,5 miljoen ton CO2-uitstoot veroorzaakt.

Product Materials
 • Efficient packaging to reduce waste
 • 100% FSC-certified, sustainably sourced wood
 • 100% organic cotton in our Playthings and Home Collection
 • OEKO-TEX certified fabrics in our Home Collection
 • Recycled paper
 • Soy-based ink
 • Plastics free from BPA and phthalates
 • Handcrafted felt
 • Bio-based plastics in certain products
 • Water-based, nontoxic paint and finishes
 • Recyclable packaging

Productmaterialen


 • Efficiënte verpakkingen om verspilling te verminderen
 • 100% FSC-gecertificeerd, duurzaam gewonnen hout
 • 100% biologisch katoen
 • OEKO-TEX® gecertificeerde stoffen
 • Gerecycled papier
 • Soja-inkt
 • Handgemaakt vilt
 • Biobased plastic in een deel van onze producten
 • Watergedragen, niet-giftige verf en lak
 • Recyclebare verpakking

Onze samenwerkingsverbanden


Climate Collaborative

In november 2020 hebben we ons aangesloten bij de Climate Collaborative om bij te dragen aan het terugdraaien van de gevolgen van klimaatverandering. Samen met deze organisatie zetten we ons in voor de implementatie van nieuw beleid en een klimaatneutrale economie door aandacht te besteden aan:

In November 2020, we joined the Climate Collaborative to help scale solutions to reverse the impacts of climate change. We’ll work to support policy implementation and accelerate a carbon-free economy by making commitments to:

Het verhogen van de energie-efficiëntie

Ontbossing met commerciële doeleinden uit toeleveringsketens verbannen

De klimaatimpact van verpakkingsmateriaal verlagen

Verantwoordelijkheid nemen als het gaat om klimaatbeleid

De klimaatimpact van transport verlagen

Increase energy efficiency

Remove commodity-driven deforestation from supply chains

Reduce the climate impact of packaging

Responsible engagement in climate policy

Reduce the climate

impact of transportation

SME Climate Hub

In April 2021, we became members of the SME Climate Hub and signed the SME Climate Commitment.

We commit to working to reduce our emissions, achieve net zero emissions, and disclose our progress on a yearly basis.

SME Climate Hub

In April 2021, werden we lid van de SME Climate Hub en ondertekenden we de SME Climate Commitment.

We commit to working to reduce our emissions, achieve net zero emissions, and disclose our progress on a yearly basis.

In July 2021, we joined the Net Zero by 2030 Commitment.

Joining 1500+ businesses, we commit to reducing emissions wherever possible and using verified offsets, emphasizing carbon removal projects, to balance emissions that cannot be eliminated.

In July 2021, we joined the Net Zero by 2030 Commitment.

Joining 1500+ businesses, we commit to reducing emissions wherever possible and using verified offsets, emphasizing carbon removal projects, to balance emissions that cannot be eliminated.

In July 2021, we joined the Net Zero by 2030 Commitment. Joining 1500+ businesses, we commit to reducing emissions wherever possible and using verified offsets, emphasizing carbon removal projects, to balance emissions that cannot be eliminated.